Dead Sea 2012 camp

ילדי ‘לתת תקוה’, מכל רחבי הארץ, השתתפו יחד עם מלוויהם במחנה החורף שהתקיים במלון ‘נירוונה – ים המלח’. מחנה החורף, הוסיף רבות לשיפור מצבם הבריאותי והנפשי של הילדים החולים, ואף תרם להם המון כוח להמשך המאבק והרצון להחלים ממחלתם.

ילדי ‘לתת תקוה’, מכל רחבי הארץ, השתתפו יחד עם מלוויהם במחנה החורף שהתקיים במלון ‘נירוונה – ים המלח’.

מחנה החורף, הוסיף רבות לשיפור מצבם הבריאותי והנפשי של הילדים החולים, ואף תרם להם המון כוח להמשך המאבק והרצון להחלים ממחלתם.