תרומה לסניף רמת גן

סכום התרומה

240
240 (₪240 לכל חודש)
240 לכל חודש (סך הכל: ₪240)

פרטי התורם

פרטי אשראי