מחנה פורים 2016. גלריית סיכום

משתתפי מחנה פורים 2016 של ‘לתת תקווה’, חזרו לבתי החולים עם כוחות מחודשים, ואנחנו כאן עם גלריה קטנה של זכרונות, כולל אביב גפן שהפתיע  משתתפי מחנה פורים 2016 של ‘לתת תקווה’, עדיין נמצאים תחת רושם החוויות והאטרקציות. הילדים חזרו לבתי החולים עם כוחות מחודשים, ואנחנו כאן עם גלריה קטנה של זכרונות, כולל אביב גפן שהפתיע את הילדים […]

משתתפי מחנה פורים 2016 של ‘לתת תקווה’, חזרו לבתי החולים עם כוחות מחודשים, ואנחנו כאן עם גלריה קטנה של זכרונות, כולל אביב גפן שהפתיע 

משתתפי מחנה פורים 2016 של ‘לתת תקווה’, עדיין נמצאים תחת רושם החוויות והאטרקציות.

הילדים חזרו לבתי החולים עם כוחות מחודשים, ואנחנו כאן עם גלריה קטנה של זכרונות, כולל אביב גפן שהפתיע את הילדים ועלה ל…אוטובוס באמצע הדרך לשיר כמה שירים ולברך את הילדים ואת המארגנים.

יצוין, כי מתנדבות נוספות של ‘לתת תקווה’ סבבו לקראת פורים בתי החולים וחילקו משלוחי מנות לילדים החולים שלא היה באפשרותם לצאת למחנה בגלל מצבם הרפואי הקשה.

IMG-20160320-WA0020 nirshmul-3 nirshmul-6 nirshmul-9 nirshmul-14 nirshmul-15 nirshmul-16 nirshmul-17 nirshmul-18 nirshmul-19 nirshmul-20 nirshmul-21 nirshmul-22 nirshmul-23 nirshmul-24 nirshmul-25 nirshmul-26 nirshmul-27 nirshmul-28 nirshmul-29 nirshmul-30 P60323-125956 P60323-130215