ילדי ‘אילן’ בימי כיף בפורים ובחוה”מ פסח בפארק אוטופיה