מחנה חנוכה – מלשכת שר הביטחון לאילת

ה

שר הביטחון בטקס

הזמרת קטלין רייטר עם ילדי 'לתת תקוה'

אופיר קינן בנאום

מנכ"ל לתת תקוה נואם באירוע

מגן השר

njה