הרב ישראל מאיר לאו, הרב הראשי לתל-אביב יפו

הרב לאו 2012 (1)