הרב יהודה דוד הלוי וולפא, רב העיר ראשון-לציון

הרב וולפא לילדי לתת תקוה (1)