הדסה עין כרם – תודה על מימון ארועי ט”ו בשבט ופורים

<4D6963726F736F667420576F7264202D20FAE5E3E420ECE1F7F9E5FA20ECE8E