בית החולים לניאדו – נתניה

מכתב תודה מבית החולים לניאדו -נתניה על עריכת מסיבת ראש חודש במחלקת הילדים של בית החולים

מכתב תודה מבית החולים לניאדו -נתניה על עריכת מסיבת ראש חודש במחלקת הילדים של בית החולים

לניאדו לאתר(1)